Huishoudboekje op orde brengen.

Opnieuw werd ik deze week geconfronteerd met onze enorme schuldenberg. De treasury-commissie deed aan mij verslag van de stand van zaken met betrekking tot onze leningen. Afgelopen jaren is onze…

De gemeente ten dienst van de inwoner.

Het zou handig zijn,  indien de inwoners van de gemeente Bergen, op eenvoudige wijze,  op de website van de gemeente kunnen zien waar welke projecten in voorbereiding zijn en welke…

Van ‘pieperdienst’ tot Kust op kracht!

Een burgemeester heeft enkele bijzondere taken. Zo heeft een burgemeester een rol in de rampenbestrijding, een rol bij een tijdelijke huisuitzetting en geeft een burgemeester een akkoord (of niet) bij…

Het reces is voorbij, wethouder weer aan het werk!

Het reces is voorbij, maar er zijn nog veel ambtenaren op vakantie. Niet veel afspraken in de agenda. Dat geeft gelegenheid om eens goed te overdenken hoe ik de afgelopen…

Commotie in Bergen over handhaving.

Het licht staat laag evenals de muziek. De deur is gesloten. En wie denk je dat er op deze gesloten deur klopt? Juist een BOA. Een buitengewoon Opsporingsambtenaar. Deze constateert een…

Bezoek Camperduim, Overslot, het Eco Dorp en meer

Het wordt een korte bijdrage deze keer. Simpelweg omdat het aantal afspraken deze week beperkt was. Belangrijk was het bezoek aan Camperduin. De opspuiting aldaar krijgt al vorm en we…

Kranenburg, JOEB en de Brandweer

Je kunt duidelijk merken dat het reces is begonnen. Mijn agenda oogt een stuk rustiger. De gebruikelijk portefeuille-overleggen met de ambtenaren gaan echter wel gewoon door. In dit type overleggen…

Traditionele BBQ en jaarlijkse foto college

In het coalitieakkoord hebben we onder andere afgesproken dat we gaan kijken of een kindvriendelijker beleid mogelijk is met betrekking tot de toeristenbelasting. Nu is het tarief €1,45 euro per…

College van Bergen zo snel mogelijk in overleg met de gemeente Heiloo over afslag A9.

Inwoners van Egmond-Binnen en de Heilooer wijk Malevoort zijn ongerust over de toekomstige afslag van de A9 bij Heiloo. De inwoners vrezen dat zij daardoor extra strandverkeer door hun dorp…

De afspraak is dat we een sluitende begroting willen voor volgend jaar. Punt.

Ergens in mijn eerste week werd ik geconfronteerd met het feit dat er door de Stichting Behoud Historisch Landschap BES,  alsook de  Stichting Mr. Frits Zeiler (beide streven in dit…