180630 – VNG training Raads en Commissielesen

Gemeente Bergen ruim vertegenwoordigd op 30-06-2018 bij VNG Trainingsdag voor Raads en BC leden  

Besluiten terugdraaien of niet ?

Dinsdag 19 juni wordt er in de Blinkerd vergaderd over de voorstellen van de nieuwe coalitie. Deze coalitie, Groen Links, VVD, Gemeentebelangen en Behoorlijk Bestuur Bergen zijn voornemens genomen besluiten…

KIES Lokaal wil veilige Voorweg in Schoorl

Tijdens de Raadsvergadering van 26 april j.l. ┬áheeft KIES Lokaal een motie ingediend waarin zij het college opdragen om maatregelen te nemen om de Voorweg te Schoorl veiliger te maken….