Amendement 05-10-2017 : Voorstel betreft de pilot (tijdelijke) permanente bewoning van recreatiewoningen

AMENDEMENT AGENDAPUNTNR 10. Voorstel betreft de pilot (tijdelijke) permanente bewoning van recreatiewoningen Onderwerp : Vergunningen met een ‘tijdelijk’ karakter Aanhef : De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen…

Betoog Ron Karels : 05-10-2017 ” Pilot (tijdelijke) permanente bewoning recreatiewoningen”

Als coalitie zijn we nu ruim 3 1/2 jaar bezig om uitvoering geven aan het coalitieakkoord 2014-2018. Daarin staat o.a.: het (tijdelijk) permanent bewonen van RW in de gemeente Bergen…

Dankzij KIES Lokaal doorbraak in bewoning zomerhuizen

De afgelopen jaren heeft KIES Lokaal er herhaaldelijk op aangedrongen mogelijkheden te onderzoeken om (tijdelijke) bewoning van zomerhuisjes mogelijk te maken. In eerste instantie leek dit technisch niet mogelijk. Maar…

KIES Lokaal : Laatste nieuwtjes

Huurmogelijkheden voor jongeren in Schoorl Afgelopen raadsvergadering van 2 februari werd het bestemmingsplan Heereweg 65-69 gewijzigd vastgesteld. Op de plek van het vroegere uitgaanscentrum Altamira worden 27 sociale huurwoningen gebouwd….

KIES Lokaal: ‘inwoners minder belasten’ in 2015 stappen vooruit

KIES Lokaal is blij met het college van de gemeente Bergen (KIES Lokaal, D66, CDA en PVDA) dat er in geslaagd is om voor 2015 de gemeentelijke lasten zo min…

College van Bergen zo snel mogelijk in overleg met de gemeente Heiloo over afslag A9.

Inwoners van Egmond-Binnen en de Heilooer wijk Malevoort zijn ongerust over de toekomstige afslag van de A9 bij Heiloo. De inwoners vrezen dat zij daardoor extra strandverkeer door hun dorp…

Kies Lokaal, D66, CDA en PvdA bereiken een coalitie akkoord

Vanmiddag hebben de vier partijen, Kies Lokaal, D66, CDA en PvdA een akkoord bereikt. Zij hebben elkaar gevonden in een gezamenlijke visie op het besturen van de gemeente: 1 :…