KIESKOMPAS Informatie

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen kunnen inwoners gebruik maken van het Kieskompas. Door aan te geven of u het eens of oneens bent met een stelling, ziet u wat de verschillende partijen van die stellingen vinden. Over veel stellingen in het Kieskompas heeft KIES Lokaal een standpunt ingenomen in het verkiezingsprogramma. Bij een aantal stellingen was dat niet het geval. Hieronder vindt u een overzicht van onze standpunten van alle stellingen.

Druk voor het volledige verkiezingsprogramma

Link naar verkiezingsprogramma


1 Zonnepanelen mogen op weilanden worden geplaatst, ook als dat ten koste gaat van landbouwgrond

(niet mee eens – zie verkiezingsprogramma)

 

2 In Bergen moeten meer natuurgebieden komen, ook als dat ten koste gaat van landbouwgrond

(mee eens – zie verkiezingsprogramma)

 

3 De gemeente moet mensen helpen hun huis te verduurzamen, ook al gaan de lokale belastingen hierdoor omhoog

(niet mee eens – zie verkiezingsprogramma)

 

4 De gemeente moet huiseigenaren met een laag inkomen die hun huis verduurzamen een hogere subsidie geven

(mee eens – zie verkiezingsprogramma)

 

5 Om wateroverlast te voorkomen mag de gemeente een subsidie geven aan bewoners die hun tegels uit de tuin halen

(mee eens – zie verkiezingsprogramma)

 

6 De gemeente mag strengere milieuregels hanteren voor boerenbedrijven, dan regels die landelijk gelden

(niet mee eens – zie verkiezingsprogramma)

 

7 Parkeerplaatsen mogen verdwijnen om meer ruimte te maken voor de fiets

(mee eens – zie verkiezingsprogramma)

 

8 In het centrum van Bergen moet een ondergrondse parkeergarage komen

  • KIES Lokaal is het met deze stelling eens. Voor het centrum van Bergen is een ondergrondse parkeergarage een oplossing om te komen tot een autoluw / autovrij centrum.

 

9 In de dorpscentra van de gemeente Bergen moet minder ruimte voor de auto komen

(mee eens – zie verkiezingsprogramma)

 

10 In plaats van preventie moet er meer geld naar een harde aanpak van drugsoverlast

(neutraal – zie verkiezingsprogramma)

 

11 Er moet meer cameratoezicht komen, ook al gaat dat ten koste van de privacy

(mee eens – zie verkiezingsprogramma)

 

12 Er moeten meer woningen gebouwd worden, ook al gaat dat ten koste van het groen binnen de dorpen

(mee eens – zie verkiezingsprogramma)

 

13 Woningen moeten vooral aan de randen van de dorpen gebouwd worden

(mee eens – zie verkiezingsprogramma)

 

14 In de gemeente Bergen mag meer hoogbouw (5 of meer verdiepingen) komen

(niet mee eens – zie verkiezingsprogramma)

 

15 In plaats van sociale huurwoningen moeten er meer koopwoningen gebouwd worden

(niet mee eens – zie verkiezingsprogramma)

 

16 Minimaal 50% van de nieuwbouwwoningen moeten sociale huurwoningen zijn

  • KIES Lokaal is het niet eens met de stelling. Wel willen wij meer Sociale huur- en koopwoningen. Per project moeten wij kijken naar mogelijkheden om dit zoveel mogelijk toe te passen. Van een minimaal 50% sociale huurwoningen wil KIES Lokaal naar een maximalisatie van Sociale Huur en Koop bekeken per project. 

 

17 De gemeente moet meer gemeentelijke monumenten aanwijzen, ook al krijgen eigenaren dan minder zeggenschap over hun pand

(niet mee eens – zie verkiezingsprogramma)

 

18 De gemeente moet actief het bezit van een tweede woning gaan bestrijden

(mee eens – zie verkiezingsprogramma)

 

19 De gemeente Bergen moet uit het samenwerkingsverband met meerdere gemeenten (BUCH) stappen

(niet mee eens – zie verkiezingsprogramma)

 

20 Bij belangrijke besluiten moet de gemeente een raadgevend referendum organiseren

(mee eens – zie verkiezingsprogramma)

 

21 Er mag geen belastingverhoging voor ondernemers komen

(mee eens – zie verkiezingsprogramma)

 

22 Elke buurt krijgt een buurtraad met budget, ook al gaan de lokale belastingen hierdoor omhoog

(niet mee eens – zie verkiezingsprogramma)

 

23 De extra grote terrassen moeten ook na corona blijven, ook als dat leidt tot meer overlast

(mee eens – zie verkiezingsprogramma)

 

24 Toerisme in Bergen mag verder toenemen, ook als dit leidt tot meer overlast voor bewoners

(niet mee eens – zie verkiezingsprogramma)

 

25 Alle dorpshuizen moeten open blijven, ook als de lokale belastingen daarvoor moeten worden verhoogd

(mee eens – zie verkiezingsprogramma)

 

26 De gemeente moet meer geld uittrekken voor openbare werkplekken voor zzp-ers

(niet mee eens – zie verkiezingsprogramma)

 

27 Er moet meer geld komen voor armoedebestrijding, ook als de lokale belastingen daarvoor omhoog moeten

(mee eens – zie verkiezingsprogramma)

 

28 De gemeente moet meer geld uitgeven aan kunst en cultuur

(niet mee eens – zie verkiezingsprogramma)

 

29 Meer mensen met een laag inkomen moeten gratis gebruik kunnen maken van sport- en cultuurvoorzieningen

(helemaal mee eens – zie verkiezingsprogramma)

 

30 Bij tekorten voor de jeugdzorg kan beter bezuinigd worden op andere gemeentelijke voorzieningen, dan de belastingen te verhogen

(niet mee eens – zie verkiezingsprogramma)

Add your comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *