De week van Rob Zeeman : Van Supermarkt tot Kunst Tiendaagse

Een aantal weken geleden schreef ik over de supermarktlocatie in Egmond aan Zee. In juni had ik dat ook al gedaan. De aanleiding was dat het college had ingestemd met…

KIES Lokaal: ‘inwoners minder belasten’ in 2015 stappen vooruit

KIES Lokaal is blij met het college van de gemeente Bergen (KIES Lokaal, D66, CDA en PVDA) dat er in geslaagd is om voor 2015 de gemeentelijke lasten zo min…

KIES Lokaal wil investeren in openbare ruimte

In een motie is door KIES Lokaal aan het college opgedragen om € 60.000 extra te investeren in plekken in de openbare ruimte  die aan een opknapbeurt toe zijn. In…

Algemene beschouwingen KIES Lokaal: STAPPEN VOORUIT!

Om te beginnen wil KIES Lokaal het college een compliment maken met de voorliggende begroting. Dit college is erin geslaagd om eindelijk de bewoners te ontlasten. U bent na jaren…

Van samenwerken in de BUCH tot lokale trots op Kunst10daagse

Woensdag 8 oktober kwam de stuurgroep BUCH opnieuw bijeen. Deze stuurgroep, waarin de burgemeesters, gemeentesecretarissen en af en toe ook een wethouder bijeen komen, spreekt zich als eerste uit over…

De week van Rob Zeeman: Van ontwikkelingen Egmond aan Zee, werkbezoek TAQA tot windmolens.

Woensdagavond 1 oktober  werd er een cursus georganiseerd door onze Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De cursus ging over de rol van de locoburgemeester in het geval zich een ramp voordoet in…

Sober en doelmatig bestuur van de gemeente.

Beetje “raar” begin van de week deze keer. Maar wat is “raar”, denk ik meteen. In ieder geval had ik maandagochtend een afspraak met een journalist van het Noord-Hollands Dagblad….

Huishoudboekje op orde brengen.

Opnieuw werd ik deze week geconfronteerd met onze enorme schuldenberg. De treasury-commissie deed aan mij verslag van de stand van zaken met betrekking tot onze leningen. Afgelopen jaren is onze…

De gemeente ten dienst van de inwoner.

Het zou handig zijn,  indien de inwoners van de gemeente Bergen, op eenvoudige wijze,  op de website van de gemeente kunnen zien waar welke projecten in voorbereiding zijn en welke…

Van ‘pieperdienst’ tot Kust op kracht!

Een burgemeester heeft enkele bijzondere taken. Zo heeft een burgemeester een rol in de rampenbestrijding, een rol bij een tijdelijke huisuitzetting en geeft een burgemeester een akkoord (of niet) bij…