Het reces is voorbij, wethouder weer aan het werk!

Het reces is voorbij, maar er zijn nog veel ambtenaren op vakantie. Niet veel afspraken in de agenda. Dat geeft gelegenheid om eens goed te overdenken hoe ik de afgelopen…

Commotie in Bergen over handhaving.

Het licht staat laag evenals de muziek. De deur is gesloten. En wie denk je dat er op deze gesloten deur klopt? Juist een BOA. Een buitengewoon Opsporingsambtenaar. Deze constateert een…

Bezoek Camperduim, Overslot, het Eco Dorp en meer

Het wordt een korte bijdrage deze keer. Simpelweg omdat het aantal afspraken deze week beperkt was. Belangrijk was het bezoek aan Camperduin. De opspuiting aldaar krijgt al vorm en we…

Kranenburg, JOEB en de Brandweer

Je kunt duidelijk merken dat het reces is begonnen. Mijn agenda oogt een stuk rustiger. De gebruikelijk portefeuille-overleggen met de ambtenaren gaan echter wel gewoon door. In dit type overleggen…

Traditionele BBQ en jaarlijkse foto college

In het coalitieakkoord hebben we onder andere afgesproken dat we gaan kijken of een kindvriendelijker beleid mogelijk is met betrekking tot de toeristenbelasting. Nu is het tarief €1,45 euro per…

College van Bergen zo snel mogelijk in overleg met de gemeente Heiloo over afslag A9.

Inwoners van Egmond-Binnen en de Heilooer wijk Malevoort zijn ongerust over de toekomstige afslag van de A9 bij Heiloo. De inwoners vrezen dat zij daardoor extra strandverkeer door hun dorp…

De afspraak is dat we een sluitende begroting willen voor volgend jaar. Punt.

Ergens in mijn eerste week werd ik geconfronteerd met het feit dat er door de Stichting Behoud Historisch Landschap BES,  alsook de  Stichting Mr. Frits Zeiler (beide streven in dit…

De week van het VNG-congres

De week van het VNG-congres, een nieuw themanummer van de kroniek, het buitengebied van Bergen, presentatie van Mooi Bergen 2.0  en een les in rampenbestrijding. Het is toch een ruïne?…

Zaterdag 5 juli Inloopspreekuur KIES Lokaal

U treft ons aankomende zaterdag 5 juli van 15.00 tot 17.00 uur wederom in de verschillende kernen. Heeft u een vraag, idee, initiatief of aandachtspunt? Kom dan naar ons toe. Steff’s op het…

Met recht een drukke week

Mijn agenda zat goed vol en trouwens ook de avonden. Dinsdagavond de commissie Bestemmingsplannen en donderdagavond de Algemene Raadscommissie (ARC). Woensdag voor het eerst als lid van het algemeen bestuur…