Raadsvergadering 05-02-2014 : Structuurvisie Camperduin

Een veelbesproken document waarin veel gewijzigd werd en mogelijk voor het vaststellen vanavond nog het een en ander gewijzigd wordt. Voor KIES Lokaal is de verkeersveiligheid en de mogelijkheid om…

Raadsvergadering 05-02-2014 : Strand voor Iedereen

Lang en breed is hier over gesproken, binnen het college, binnen de raad maar vooral ook met de bewoners van de kernen en de belanghebbenden. Er zijn nog vier onderwerpen…

De week van Rob Zeeman : Rustenburg, Merici, Mooi Bergen en een bezoek aan Camperduin

Ondertekening nieuwe gemeenschappelijke regeling Concensus Bergen heeft samen met verschillende andere gemeenten de werkzaamheden uitbesteed rond de inning van diverse heffingen en belastingen. Het is specialistisch werk en veel gemeenten…

De afspraak is dat we een sluitende begroting willen voor volgend jaar. Punt.

Ergens in mijn eerste week werd ik geconfronteerd met het feit dat er door de Stichting Behoud Historisch Landschap BES, ¬†alsook de ¬†Stichting Mr. Frits Zeiler (beide streven in dit…

Met recht een drukke week

Mijn agenda zat goed vol en trouwens ook de avonden. Dinsdagavond de commissie Bestemmingsplannen en donderdagavond de Algemene Raadscommissie (ARC). Woensdag voor het eerst als lid van het algemeen bestuur…